Annonsering i sosiale medier er den store vinneren blant betalte kanaler

PIN
Hvilke prioriteringer gjør annonsørene mellom de ulike kanalene for betalt kommunikasjon? Hvordan er utviklingen sammenlignet med tidligere år?

Grunnmønsteret er likt de to foregående årene

Svært mange annonsører øker i digitale kanaler, mange fortsetter å reduserer på print, og i øvrige kanaler er det en viss overvekt som reduserer, med unntak av for TV hvor det blir flere som reduserer for hvert år, og event som har en enda mer positiv utvikling enn i 2015.

anfo_1920x1080-grafer8
Andel som endrer budsjetter i betalte kanaler
anfo_1920x1080-grafer9
Endringer for betalte kanaler over de siste tre årene

Hva er endringene for de enkelte betalte kanalene?

Over de siste to årene er annonsering i sosiale medier den store vinneren med netto 84% som øker budsjettene i 2016, opp fra 70% i 2014.

Søkeordannonsering står også sterkt med netto 62% som øker budsjettene, selv om dette er noe lavere enn i 2015. Store annonsører og handel ligger spesielt høyt på søk.

For displayannonsering er det en nedadgående trend fra netto 47% som økte budsjettene for to år siden til 34% i 2016. Display er den eneste digitale kanalen med en vesentlig andel som reduserer budsjettene – 17%, som er 6 prosentpoeng flere enn i 2015. I motsetning til sosiale medier og søk gjør display det svakt blant annonsører som reduserer sine reklamebudsjetter. Handel skiller seg klart ut med netto 55% som øker innenfor display.

Dobbelt så mange kutter i TV-budsjettene, som øker. I 2016 er det netto 14% som reduserer på TV, mens det for 2 år siden var netto 10% som økte. Nedgangen fra 2015 er størst blant merkevarer med 20 prosentpoeng til netto 21% som kutter i TV-budsjettene. Netthandel ligger på det samme lave nivået, og har falt med 9 prosentpoeng. TV er fortsatt den store vinneren og taperen når nivået på reklamebudsjettet endres. Netto 51% av de med lavere reklamebudsjetter kutter på TV, mens netto 38% av de med høyere reklamebudsjetter øker på TV. Selv blant de med høyere reklamebudsjetter er det stor avstand opp til de digitale kanalene.

Andelen som tror

”TV vil være den dominerende kanalen for merkevarebygging om 3 år”

er uendret på 30% blant alle annonsører

og 45% blant store annonsører

Både avis og magasin fortsetter tilbakegangen med netto 39% og 36% som reduserer budsjettene. For avis er dette 6 prosentpoeng bedre enn i 2015, mens for magasin er dette 8 prosentpoeng dårligere. Blant de største annonsørene er det netto en av to som reduserer budsjettene på print.

Av de øvrige kanalene gjør event det klart best med en fremgang på 5 prosentpoeng og netto 13% som øker budsjettet. Radio har størst tilbakegang med 10 prosentpoeng til netto 8% som reduserer budsjettet. Blant de som øker reklameinvesteringene er det event og utendørs av de tradisjonelle kanalene, bortsett fra TV, som gjør det sterkest.

anfo_1920x1080-grafer10
Endringer for betalte kanaler i ulike annonsørgrupper
anfo_1920x1080-grafer11
Endringer for betalte kanaler når reklamebudsjettene går opp eller ned

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten.

Leave Your Comments