Programmatisk mediekjøp gir bekymringer

PIN
Digitaliseringen av annonsering og mediekjøp, såkalt programmatisk, gir nye muligheter, men også bekymringer for annonsørene.

Litt over halvparten av annonsørene har tro på programmatisk annonsering

anfo_1920x1080-grafer26
Utsagn om programmatisk annonsering

Andelen annonsører som tar stilling til Real Time Bidding som verktøy for kjøp av nettannonser øker. ”Vet ikke”-andelen er falt fra 28% til 19%, og økningen i andelen som tror Real Time Bidding vil effektivisere deres investeringer på nett er på 5 prosentpoeng. 55% som tror Real Time Bidding vil effektivisere investeringene er fortsatt ikke et overveldende flertall. Blant store annonsører er det tre av fire som har tro på at Real Time Bidding vil effektivisere investeringene.

Problemer knyttet til programmatisk mediekjøp har vært i søkelyset i det siste, og disse bekymrer også annonsørene.

anfo_1920x1080-grafer27
Problemer knyttet til programmatisk annonsering

På de fleste områdene, fra manglende åpenhet om inntjening hos mediebyråene til adblocking, er det mellom 50 og 60 prosent som ser problemer. Store annonsører er gjennomgående betydelig mer bekymret for utviklingen, og Offensive er generelt noe mer bekymret enn Etternølere.

Det er betydelig mistillit til mediebyråenes åpenhet om inntjening på digital annonsering. Tre av fem er bekymret for manglende åpenhet. Blant store annonsører er dette helt oppe i fire av fem. To av fem blant alle, og to av tre blant store annonsører, tror mediebyråene har ”betydelige skjulte inntekter på medieinnkjøp”. Dette er et høyt nivå, spesielt tatt i betrakting at 23% svarer vet ikke.

6 av 10 er bekymret for at de betaler for digital reklame som ikke blir vist. 3 av 10 er enige i at de ”betaler for mange annonsevisninger som aldri blir vist”; igjen er det en høy ”vet ikke”-andel på 27%.

Nye måter å kjøpe digital reklame medfører at tre av fem annonsører er bekymret for hvor annonsene vises, og hvem som skal eie og bruke dataene som blir samlet inn. Store annonsører ligger høyere på henholdsvis 73% og 78%.

Det er noe overraskende at kun 55% av annonsørene sier de er bekymret for adblocking i lys av stadig høyere tall på hvor mange i Norge som benytter programvare for reklameblokkering.

Svindel innenfor digital annonsering ligger lavest med 46% som svarer de er bekymret for utviklingen. Kun 22% er enige i at ”annonsesvindel er vanlig blant norske nettsteder”, men ”vet ikke”-andelen er på hele 30%.

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.