Facebook troner på toppen blant sosiale medier

PIN
Hvilke sosiale medier satser annonsørene på? Har de en strategi for denne satsingen? Og er det forskjell på annonsørene?

Nesten alle Offensive annonsører har en strategi for sosiale medier

Tre av fire annonsører oppgir nå å ha en klart definert strategi for tilstedeværelse i sosiale medier. Det er en betydelig oppgang, på 18 prosentpoeng, fra 2015.

Forskjellen mellom Offensive og Etternølere er fortsatt svært stor; blant Offensive er det 87% som har en strategi for sosiale medier, hele 28 prosentpoeng flere enn blant Etternølere.

anfo_1920x1080-grafer20
Utsagn om strategi for tilstedeværelse i sosiale medier og innholdsmarkedsføring

Hvilke sosiale medier satses det på?

Facebook er i en egen klasse. Fire av fem annonsører sier de vil øke sin satsing på Facebook i år.

Youtube og Instagram er på delt andre plass, også betydelig foran andre sosiale medier. Tre av fem annonsører oppgir de vil satse mer på disse mediene.

Blant store annonsører er andelene som øker sin satsing stort sett høyere for alle sosiale mediene.

Forskjellene mellom Offensive og Etternølere er betydelig for de tre største mediene – aller størst for Instagram med 20 prosentpoeng.

anfo_1920x1080-grafer21
Satsing på sosiale medier på tvers av ulike annonsørgrupper

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.

Leave Your Comments