Ingen økning i totalbudsjetter. Flytter penger til egne kanaler

PIN

Det er press på annonsørenes totalbudsjetter. De fortsetter å gjøre omprioriteringer mellom reklame og egne kanaler.

anfo_1920x1080-grafer3
Endringer i budsjetter totalt, og for reklame, innholdsmarkedsføring og sisteledd

Flat utvikling i annonsørenes totalbudsjetter

 • Meget svak utvikling i totalbudsjetter til reklame, informasjon og annen kommunikasjon, inklusiv produksjon. Like mange som reduserer, som øker totalbudsjettene. To tredjedeler forventer ingen endring
 • Nedgang i nettoandel som øker totalbudsjetter fra 17% i 2015 og 24% i 2014, til 0% i 2016
 • Høyere nettoandel som øker totalbudsjett blant store annonsører og handelsbedrifter – begge på 13%
 • Blant bedrifter med netthandel er det netto 8% som reduserer totalbudsjettet
 • Netto 23% av bedrifter som oppgir at de vokser mer enn bransjen øker totalbudsjettet. Denne gruppen lå 30 prosentpoeng over gjennomsnittet i 2015

Flere som reduserer reklamebudsjettene. Mindre nedgang enn forventet

 • Flere som reduserer enn som øker reklamebudsjettene. Nettoandelen som reduserer har økt fra 2% i 2015 til 5% i 2016. Nedgangen i 2015 på 15 prosentpoeng var betydelig større, til tross for en mer positiv utvikling i totalbudsjetter
 • Kun annonsører innen handel, først og fremst de som ikke driver med netthandel, har en positiv utvikling med netto 8% som øker reklamebudsjettene
 • Største nettoandelen som reduserer på reklame er 17% blant bedrifter med netthandel
 • Som i 2015, er det halvparten av annonsørene som reduserer budsjettene til produksjon av reklame. Små annonsører ligger på 67% og netthandelsaktørene på 60%. Blant annonsørene som reduserer reklamebudsjettene er det tre av fire som også reduserer produksjonsbudsjettene

En av fem bruker flere penger på innholdsmarkedsføring enn reklame

 • Netto 70% øker budsjettene til innholdsmarkedsføring. Nedgang på 12 prosentpoeng fra 2015, men fortsatt høyt tatt i betraktning at totalbudsjettene ikke øker i 2016
 • Store annonsører, handel og de som driver med netthandel ligger ca. 10 prosentpoeng høyere
 • Fortsatt halvparten av alle annonsører som ”gjør betydelige omprioriteringer av mediebudsjettene fra reklame til egne kanaler”. Store annonsører og netthandel ligger høyere
 • 64% av annonsørene som reduserer budsjettene til reklame omprioriterer pengene til egne kanaler. Selv blant de som øker reklamebudsjettene, er det 40% som omprioriterer til egne kanaler
 • En av fem annonsører bruker nå flere penger på innholdsmarkedsføring enn reklame. Blant de som reduserer reklamebudsjettene er det to av fem som bruker flere penger på innholdsmarkedsføring enn reklame. Ellers små forskjeller mellom ulike typer annonsører
anfo_1920x1080-grafer4
Utvikling av budsjetter over tid
anfo_1920x1080-grafer5
Forskjeller mellom ulike annonsørgrupper i endring av budsjetter
anfo_1920x1080-grafer6
Utsagn om budsjettendringer

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten.

Leave Your Comments