Mediebyråer versus reklamebyråer

PIN
Hvordan er utviklingen for mediebyråer og reklamebyråer? Hvordan påvirkes de av at annonsørene gjør oppgaver selv inhouse?

Mediebyråer

 • Tok over 1. plassen som viktigste markedsføringspartner for annonsørene i fjor. Beholder denne plassen i år
 • Både mediebyråene og reklamebyråene bør føle seg truffet av at annonsørene blir mer usikre på om samarbeidspartnere har relevant kompetanse
 • Påvirkes selvsagt av at den negative utviklingen for betalt reklame
 • Typiske mediebyråoppgaver som kjøp og optimering av digital annonsering eller søkeord ligger nederst på listen over oppgaver annonsørene gjør selv. I overkant av 40% gjør en del eller alt selv her, men fortsatt få som gjør alt selv
 • I lys av bransjeglidningen påvirkes også mediebyråene av at annonsørene gjør oppgaver selv innenfor design og produksjon av digital reklame og innholdsmarkedsføring
 • Mediebyråene mister tillit pga. mistanke om skjulte inntekter på mediekjøp – spesielt blant store annonsører som er svært viktige for mediebyråene

Reklamebyråer

 • Andelen annonsører som svarer reklamebyrå er viktigste partner innen kommunikasjon og markedsføring har falt hvert år
 • Ikke bare synker budsjettene til betalt reklame, men halvparten av annonsørene kutter i produksjonsbudsjettene til betalt reklame for andre år på rad
 • Hele 7 av 10 annonsører gjør alt eller en del selv innen design og produksjon av digital reklame – enda flere innen innholdsmarkedsføring. Det er fortsatt langt igjen til annonsørene gjør alt selv på disse områdene
 • Ser man frem i tid, er det 4 av 10 annonsører som tror de vil gjøre de fleste markedsføringsoppgaver selv om tre år. Spørsmålet er hvor sannsynlig dette er, og om det vil ha størst konsekvenser for reklamebyråene eller mediebyråene
 • Mens det i fjor var tydelig at flest annonsører hadde tro på at mediebyråene ville være viktigste partner fremover, er det nå høyst uklart hvem annonsørene vil velge i fremtiden

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.

Leave Your Comments