Mange flere blant Offensive annonsører flytter pengene til egne kanaler

PIN
Annonsørene kan deles i to grupper: Offensive og Etternølere. Hvor store er forskjellene i budsjettutvikling og hvordan de velger å utnytte sine budsjetter?

Hvem er de Offensive annonsørene?

anfo_1920x1080-grafer13
58% plasserer seg selv på den Offensive siden på spørsmålet om de er bedre rustet til å møte utviklingen enn konkurrenter

Andelen annonsører som mener de er ”bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene” øker med 5 prosentpoeng fra 2015. Denne gruppen er nå på 58% og kan betegnes som Offensive. Gruppen som ikke mener de er bedre rustet enn konkurrentene kalles Etternølere.

67% av annonsørene som oppgir at de vokser mer enn bransjen tilhører den Offensive gruppen. Dette er lavere enn i 2015 hvor 75% av vekstbedriftene ble kategorisert som Offensive, men viser fortsatt at det er en sterk sammenheng mellom digital konkurransekraft og vekst.

Store annonsører, merkevarer og bedrifter med netthandel er overrepresentert i gruppen Offensive.

Ikke flere blant Offensive som øker budsjettene lengre. Etternølere tar innpå i bruk av egne og sosiale medier

anfo_1920x1080-grafer14
Forskjeller mellom Offensive og Etternølere i endring av budsjett

Mens det i 2015 var klare forskjeller i budsjettutviklingen mellom Offensive og Etternølere, er det i 2016 ingen forskjeller i utviklingen av totalbudsjett eller reklamebudsjett, og differansen i nettoandel som øker budsjettet til egne kanaler er falt fra 15 til 5 prosentpoeng.

Å være Offensiv handler i mindre grad enn tidligere om å øke budsjettene.

Etternølere har økt satsingen på annonsering i sosiale medier, og differansen i nettoandel som øker budsjettet til dette er falt fra 17 til 11 prosentpoeng.

Offensive er fortsatt 10 prosentpoeng foran Etternølerne i nettoandel som øker budsjett til søkeordannonsering.

Displayannonsering skiller seg ut. Blant Etternølere er det netto 41% som øker på display mot 30% blant Offensive. I fjor var differansen kun 4 prosentpoeng.

Offensive og Etternøler ligger nå på samme nivå i andeler som reduserer i avis og magasin, mens Etternølere nå har en 6 prosentpoeng høyere nettoandel som kutter i TV-budsjettene. En delforklaring på at de Offensive har noe større tro på TV er at store annonsører er overrepresentert i denne gruppen.

50% flere Offensive flytter penger fra reklame til egne kanaler

anfo_1920x1080-grafer15
Forskjeller mellom Offensive og Etternølere på utsagn om budsjettendringer

Den store forskjellen mellom Offensive og Etternølere i budsjettutvikling er at langt flere Offensive gjør betydelige omprioriteringer av midler fra reklame til egne kanaler. 60% av de Offensive flytter penger til egne kanaler, mens kun 38% av Etternølerne gjør det. Differansen har doblet seg på et år. Det er allikevel fortsatt ikke flere Offensive enn Etternølere som bruker mer penger i egne kanaler enn på reklame.

Det er også flere av de Offensive som reduserer budsjettene til reklameproduksjon.

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten.

Leave Your Comments