Annonsørene omorganiserer og gjør mer selv

PIN
Endringer i kommunikasjonslandskapet, skiftende utfordringer og nye strategier får konsekvenser for hvordan man organiserer og hva som løses inhouse.

Organisasjonsendringer og løsning av oppgaver selv

anfo_1920x1080-grafer32
Utsagn om omorganisering og gjennomføring av oppgaver inhouse

For andre år på rad er det to tredjedeler av annonsørene som omorganiserer for å møte den digitale utviklingen i markedsføringen. Blant store annonsører er det mer enn fire av fem som har omorganisert det siste året. Mens det i 2015 var 24 prosentpoeng forskjell mellom Offensive og Etternølere, viser 2016 undersøkelsen at også Etternølere nå omorganiserer på nesten samme nivå som de Offensive.

En del av denne omorganiseringen er å vurdere i hvilken grad virksomheten selv skal løse markedsføringsoppgaver. Ser vi tre år frem i tid, er det to av fem annonsører som tror de vil ”løse de fleste av markedsføringsoppgavene selv inhouse”. Blant bedrifter med egen netthandel er nivået spesielt høyt, på 56%.

Hvordan løser annonsørene oppgavene i dag?

anfo_1920x1080-grafer33
Oppgaver som annonsørene gjør helt eller delvis selv

Allerede i dag er det store andeler av annonsørene som gjør alt eller en del selv innenfor et bredt spekter av oppgaver fra optimering av nettsted til kjøp av søkeordannonsering.

1:1 aktiviteter har den klart største andelen som gjør alt selv. Halvparten av de som bruker 1:1 virkemidler gjør alt selv.

Også optimering av nettsted har en høy andel som gjør alt selv, med en fjerdedel. Legger man til de som gjør en del selv, er dette den oppgaven som flest gjør inhouse.

Både produksjon av innholdsmarkedsføring og digital reklame ligger høyt med henholdsvis 76% og 70% som gjør en del eller alt selv.

Flere gjør oppgaver selv blant store annonsører, de som driver netthandel og Offensive

anfo_1920x1080-grafer34
Forskjeller mellom ulike annonsørgrupper når det gjelder å gjøre oppgaver selv

Store annonsører og de som driver egen netthandel skiller seg spesielt ut på utvikling av nettløsninger, webanalyse og optimering av nettsted. Disse oppgavene henger nært sammen og handler om egen kanal/nettbutikk.

Annonsører med egen netthandel ligger høyere på andelene som gjør alt eller en del selv på alle oppgaver. De ligger spesielt høyt på videoproduksjon med 67%, mot 51% blant alle, og på kjøp av digital annonsering med 58%, mot 45% blant alle.

Offensive annonsører gjør mer selv enn Etternølere for alle oppgaver unntatt optimering av nettsted. De ligger spesielt høyt på videoproduksjon, søkeordannonsering, utvikling av nettløsning, og både produksjon og kjøp av digital reklame.

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.

Leave Your Comments