Fortsetter å satse spesielt på hjemmesider og video i innholdsmarkedsføring

PIN
Hvilke typer innholdsmarkedsføring satser annonsørene på? Har de en strategi for denne satsingen? Og er det forskjell på annonsørene?

Utbredelse av strategi for innholdsmarkedsføring følger hakk i hæl på sosiale medier

To tredjedeler av alle annonsører har en klart definert strategi for innholdsmarkedsføring. Tre fjerdedeler av Offensive annonsører har utviklet en innholdsmarkedsføringsstrategi. Mellom andre grupper av annonsører er forskjellene små.

anfo_1920x1080-grafer20
Utsagn om strategi for tilstedeværelse i sosiale medier og innholdsmarkedsføring

Hvilke typer innholdsmarkedsføring satses det på?

Positiv utvikling for samtlige innholdsvirkemidler som ikke er papirbaserte. For alle papirbaserte virkemidler er det flere som reduserer sin satsing enn som øker. Papirbaserte magasiner, som er det mest utbredte papirbaserte virkemidlet, har den største nettoandelen som reduserer satsingen på 18%.

Hjemmesider og korte videofilmer mest utbredt og samtidig der hvor klart flest øker.  Netto tre av fire øker satsingen her. Kampanjesider og konkurranser er også mye brukt, men her er det kun netto ca. en av fem som øker satsingen.

Digitale bilag/native advertising og blogger er blant de virkemidlene som er mindre utbredt og som gjør det best, med henholdsvis netto 45% og 38% som øker satsingen.

Både store annonsører og bedrifter med egen netthandel har større andeler som satser på mange av virkemidlene innen innholdsmarkedsføring. Netthandel skiller seg positivt ut på konkurranser, kampanjesider, informasjon på SMS og elektroniske nyhetsbrev, mens større annonsører har større andeler som reduserer satsingen på papirbaserte virkemidler.

anfo_1920x1080-grafer17
Satsing på ulike typer innholdsmarkedsføring blant alle, store annonsører og de som driver netthandel

Offensive annonsører ligger noe høyere på de fleste typene innholdsmarkedsføring

Blant Offensive annonsører er det stort sett flere som satser på de ulike ikke papirbaserte typene innholdsmarkedsføring. Unntakene er elektroniske nyhetsbrev, tips/guider og elektroniske kundeaviser. At Etternølere ligger høyere her, skyldes først og fremst handelsbedrifter som ligger ca. 20 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet på disse virkemidlene. De Offensive annonsørene ligger spesielt høyt på digitale spill, kampanjesider og apper.

anfo_1920x1080-grafer18
Forskjeller på Offensive og Etternøler i satsing på ulike typer innholdsmarkedsføring

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.

Leave Your Comments