Den Store Annonsørrapporten 2016

PIN
Dette er tredje året norske annonsører svarer på hvilke utfordringer de står overfor, hvordan de ser på utviklingen og hvordan de prioriterer.

Den Store Annonsørrapporten

Vi har tidligere gjennomført undersøkelsen Paid, Owned, Earned Media hvor målsetningen var å etablere en norske referanseramme utover det statistikkene for kun betalt reklame viser. I 2016 har vi utvidet fokuset og går mer i dybden på flere utfordringsområder som nye måter å kjøpe medier, kundeopplevelse og kundeinnsikt, og organisering av markedsføring.

Det er to fremtredende tema blant annonsørene i 2016: Stor usikkerhet rundt utviklingen og virkemidler, og mye større fokus på kompetanse og organisasjon.

Usikkerhet rundt utviklingen og virkemidler

Det blir tøffere og tøffere for annonsørene. For første gang ser vi at budsjettene til markedsføring ikke øker. Alle resultatene i rapporten bør ses gjennom denne linsen. Utfordringene vokser for hvert år, det er vanskelig å følge med, og det hersker stor usikkerhet om hva som faktisk virker. Å finne balansen mellom salg og merkevarebygging seiler opp som en større utfordring. Når man fortsatt sliter med måling av effekter og bruk av egne data er det grobunn for usikkerhet. Nye måter å kjøpe medier bidrar ikke til mindre usikkerhet. Kun litt over halvparten av annonsørene tror disse vil gi mer effektive investeringer, og det er mange som deler vesentlige bekymringer rundt utviklingen.

Fokus på kompetanse og organisasjon

Annonsørene har for alvor satt fokus på kompetanse, både i egen organisasjon og blant samarbeidspartnere. Det er vanskelig å utvikle digital kompetanse, men det er også vanskelig å velge partnere når man tviler på om de har riktig kompetanse. Kanskje preges dette også av at man gjør mange markedsføringsoppgaver selv, enten helt eller delvis. I 2016 som i 2015 er det to tredjedeler som omorganiserer sin markedsorganisasjon.

Hva gjør Offensive annonsører?

Lyspunktene finnes. Flere annonsører har endret arbeidsform, og legger vekt på testing og optimering av sine aktiviteter, det store flertallet har nå strategier for sosiale medier, og halvparten har forankret merkevare og kundeopplevelse i den øverste ledelsen. Skal du være offensiv, er det på disse områdene du skal ta en tilstandsrapport.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er et samarbeid mellom ANFO og fightingeverydayboredom
  • Utvalget er hentet fra ANFOs medlemsregister
  • Datainnsamlingen er gjennomført på nett i april/mai 2016
  • Totalt inngår 148 respondenter i underlaget
  • 52% er merkevarer/leverandører, 27% er handel/kjededrift, og 21% er annen virksomhet
  • 51% har under 50 millioner kr., og 49% over 50 millioner kr. i markedsføringsbudsjett
  • 57% driver med netthandel
  • 43% oppgir at de vokser mer enn sin bransje

Rapporten dekker 10 ulike områder, fra budsjettprioriteringer til samarbeidspartnere. For flere resultater les de ulike artiklene du finner på denne nettsiden.

Leave Your Comments