Viktigste forskjeller mellom Offensive annonsører og Etternølere

PIN
Hvordan er utviklingen blant Offensive annonsører og Etternølere? Hvor ligger de største forskjellene?

Offensive

 • Forspranget ligger i mindre grad enn tidligere i andelen som øker budsjettene eller i hvilke kanaler de prioriterer
 • Hverken Offensive eller Etternølere øker totalbudsjettene eller budsjettene til betalt reklame. Her har Offensive ligget foran
 • Fortsatt flere Offensive enn Etternølere som øker budsjettene til egne kanaler, sosiale medier og søk, men avstandene minker. Allikevel langt flere Offensive som flytter penger fra betalt reklame til egne kanaler
 • Nesten alle Offensive har lagt en strategi for sosiale medier, så her er de fortsatt langt foran. Og flere satser på de største sosiale mediene. Også på innholdsstrategi ligger de godt foran
 • Flere og flere Offensive endrer måten de jobber på og baserer seg på testing og optimering. Forskjellen fra Etternølere er fortsatt stor
 • Offensive har større tro på nye måter å kjøpe medier. Det medfører at de er mer opptatt av problemene
 • En av de få utfordringene som er klart større blant Offensive er å finne balansen mellom salg og merkevarebygging i digitale kanaler
 • Eierskap til merkevare og kundeopplevelse i toppledelsen er langt viktigere blant Offensive enn Etternølere

Etternølere

 • Opplever selvsagt utfordringene som større, men forskjellene fra Offensive blir mindre. Etternølere sliter pr. definisjon mer med å følge med på utviklingen
 • Viser større vilje til å endre kanalmiks enn tidligere. Mønsteret i endring av budsjetter ligner mer på de Offensive. Like mange Etternølere kutter i printbudsjetter, og faktisk flere Etternølere kutter på TV
 • Et vesentlig unntak er displayannonsering hvor flere Etternølere enn Offensive øker budsjettene
 • Å utvikle organisasjonens digital kompetanse er en langt større utfordring blant Etternølere
 • En betydelig endring er at Etternølere nå også omorganiserer markedsorganisasjonen – et område de lå langt bak i 2015. Dette er til tross for at de fortsatt sliter klart mer med støtte fra ledelsen til endringer
 • At kontinuerlig læring av aktiviteter er en større utfordring for Etternølere avspeiler at de ligger langt etter på testing og optimering av markedsaktiviteter, og at de sliter mer med overgangen fra kampanjer til kontinuitet
 • Flere Etternølere synes det er vanskelig å måle effekter i sosiale medier, og kun halvparten mener de har gode systemer for å måle effekter generelt

 

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.

Leave Your Comments