Utfordringene for markedsførere blir større og større hvert år

PIN

anfo_1920x1080-grafer22

Utfordringsbildet i møte med den digitale utviklingen er bredt, og annonsørene opplever ikke at utfordringene blir mindre.

Utfordringene for annonsørene øker

11 av 14 utfordringer vurderer annonsørene som større enn i 2015, og i gjennomsnitt er økningen større enn den var i 2015. Hele seks utfordringer ligger nå i det øverste sjiktet, hvor 80% eller mer av annonsørene bedømmer dem som en utfordring.

anfo_1920x1080-grafer23
Utfordringer blant alle annonsører – utvikling de siste tre årene

Effekt og læring

De fire første utfordringene handler om effekt og læring i et endret digitalt landskap. Disse ligger på samme høye nivå som i 2015. Usikkerheten er stor blant annonsørene, og det er krevende å vite hva som virker. Mindre annonsører sliter enda mer på disse områdene.

Kompetanse

Kompetanseutfordringene øker betydelig.

Den klart største økningen fra 2015 er på ”relevant kompetanse hos samarbeidspartnere”, som øker med 19 prosentpoeng til 74%. Både Offensive og Etternølere øker; Offensive ligger 7 prosentpoeng høyere enn Etternølere. Spesielt store annonsører og bedrifter med netthandel har utfordringer med partnernes kompetanse.

Også utfordringer med utvikling av virksomhetens egen digitale kompetanse øker, pluss 10 prosentpoeng til 80%, men her er det spesielt Etternølere og mindre annonsører som opplever den største utfordringen.

Integrasjon

”Integrasjon på tvers av kanaler og plattformer” blir en større utfordring for hvert år, og er nå rykket opp i topp 6 gruppen av utfordringer som ligger på 80%. I 2015 var økningen 8 prosentpoeng, og i 2016 er økningen 11 prosentpoeng. Mindre annonsører opplever dette som en større utfordring.

Integrasjon henger nært sammen med kundeopplevelse og utnyttelse av egne data som ligger stabilt høyt i overkant av 70%.

Salg/Merkevarebygging

Den nest største endringen fra 2015 er oppgangen i andelen annonsører som opplever det som utfordrende å ”finne balansen mellom fokus på salg og merkevarebygging i digitale kanaler”. Økningen er på 13 prosentpoeng til 72%, og blant Offensive annonsører, ikke Etternølere. Handel, spesielt netthandel, og mindre annonsører ligger klart høyere enn gjennomsnittet.

Ledelse

Å ”sikre ledelsens støtte til endringer” er igjen blitt mer krevende for både Etternølere og Offensive etter en bedring i 2015, og øker med 6 prosentpoeng. Dette er den utfordringen hvor forskjellen mellom Etternølere og Offensive er størst, på 19 prosentpoeng. Over halvparten av de Offensive opplever å ha støtte fra ledelsen, mens det kun gjelder for en tredjedel av Etternølere.

Etternølere

Etternølere sliter i større grad enn Offensive med å følge med på utviklingen, å flytte seg fra kampanjetenkning til kontinuitet, og kontinuerlig læring. I artikkelen om kundeinnsikt vil vi i tillegg se at Etternølere i mye mindre grad enn Offensive baserer sine aktiviteter på testing.

Teknologi

Den eneste utfordringen hvor det er en signifikant tilbakegang er begrensinger i teknologiske løsninger. Den går tilbake med 7 prosentpoeng, og mens Offensive og Etternølere tidligere har ligget likt, ligger Offensive nå 7 prosentpoeng høyere.

Offensive vs. Etternølere

Utfordringene er generelt noe større blant Etternølere, men forskjellene mellom Offensive og Etternølere er mindre enn tidligere år.

anfo_1920x1080-grafer24
Forskjeller mellom Offensive og Etternølere når det gjelder utfordringer

Artikkelen bygger på Den Store Annonsørrapporten 2016 utarbeidet av fightingeverydayboredom for ANFO. 148 norske annonsører har svart på undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten. Offensive er gruppen annonsører som har svart de er bedre rustet til å møte fremtidens utvikling enn konkurrentene.

Leave Your Comments